Мавзуни танлаш

+998
PN

Қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлаш

Сақлаш тугмасини босиб қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлашингиз мумкин.

Мавзу Мутахассислик шифри ва номи Аннотация Тижоратлаштириладиган маҳсулот номи
Немис ва ўзбек тилларидаги морфосинтактик интерференцияларнинг ўзига хос хусусиятлари 5А 120102
Лингвистика       (немис тили )
Ҳозирги глобализация даврида ҳар бир тилни унинг маданияти билан боғлаб ўргатиш муҳим аспектлардан бири бўлиб қолмақда. Миллий қадриятлар хар бир халқ маданиятининг ажралмас қисми хисобланади. Миллий қадриятлар ўша халқнинг қадимий урф-одатлари, анъаналари, эътиқоди, яшаш тарзи, менталитети каби тушунчаларни ўз ичига қамраб олади. Чет тилини ўрганишда биз билмаган ҳолда фонетик, грамматик ва лексик хатога йўл қуямиз. Бунинг асосий сабаби шунбан иборатки, биз даставвал она тилимизда фикрлаб ва гап тузиб уни чет титига таржима қиламиз. Чет тилига гап тузган пайтимизда она тилида фикрлаймиз ва она тили тил структураси орқали чет тилида гап тузиб, грамматик хатога йўл қуямиз. Мазкур тадқиқот орқали немис ва ўзбек тилидаги морфосинтактик интерференция лингвистик жихатдан тахлил қилинади. Немис ва ўзбек тилларидаги морфосинтактик интерференциясига оид кўрсатма ва ўқув қўлланма яратилади.