Мавзуни танлаш

+998
PN

Қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлаш

Сақлаш тугмасини босиб қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлашингиз мумкин.

Мавзу Мутахассислик шифри ва номи Аннотация Тижоратлаштириладиган маҳсулот номи
Немис ва ўзбек тиллардаги феълнинг логик, семантик ва морфосинтактик валентлиги хусусида 5А 120102
Лингвистика       (немис тили )
Маълумки, немис тилида гап тузишда феълнинг ахамияти катта. Немис тилида гап тузилганда феъл маълум бир вазифани бажаради. Немис тилида 4та келишик мавжуд бўлиб, бу келишикларда гап тузишда немис тили феъл валенси муҳим ўйнайди. Немис тилида феъл ўзидан кейин маълум бир келишикни талаб қилади. Немис тилида тушум келишиги билан гап тузилганда, ўзбек тилига таржима қилинганда жўналиш келишигини талаб қилиши мумкин. Немис тили феъл валенс лугати яратилади.