Мавзуни танлаш

+998
PN

Қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлаш

Сақлаш тугмасини босиб қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлашингиз мумкин.

Мавзу Мутахассислик шифри ва номи Аннотация Тижоратлаштириладиган маҳсулот номи
Немис тилида ҳурмат категориясининг диалогик дискурсдаги таҳлили 5А 120101
Лингвистика (немис тили)
Маълумки замонавий тадқиқотлар, айнан бир категорияни очиш учун ҳизмат қиладиган тил воситаларини тизимлаш, уларнинг амалий қўлланиш жараёнини енгиллаштириш имкониятларини ёритишни тақозо қилади. Немис тили мисолида ҳурмат категориясини атрофлича ёритиш муҳим вазифалардан бири саналганлиги туфайли, таклиф этилаётган ишда ҳурмат нутқининг ўзига хос характерли хусусиятларини ўрганилиши ҳамда ҳурмат ифодаловчи морфологик, лексик – семантик , синтактик – стилистик восита ва усулларнинг атрофлича таҳлил қилиниши назарда тутилади. Электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/ ҳурматни ўқитишга доир методик ишланмалар яратиш