Мавзуни танлаш

+998
PN

Қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлаш

Сақлаш тугмасини босиб қуйида келтирилган магистрлик диссертация мавзусини танлашингиз мумкин.

Мавзу Мутахассислик шифри ва номи Аннотация Тижоратлаштириладиган маҳсулот номи
Турли тизимли тилларда “мардлик” концептининг лингвомаданий хусусиятлари (испан ва ўзбек тиллари мисолида) 5А 120102
Лингвистика       (испан тили )
Кейинги йилларда концепт тушунчаси когнитив тилшунослик, лингвокультурология, лингвопрагматика соҳаларида кенг ўрганилмоқда. Турли тизимли тилларда “мардлик” концептининг кенг тадқиқ қилиниши ушбу сўзнинг концептосферасини янада кенгроқ очиб берилиши муайян тил ўрганувчиларини луғат бойлигини оширишга ёрдам беради. Испан тилини ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар яратилади